Ryby rodu Cyprichromis


Rod Cyprichromis popsal v roce 1977 Scheuermann a obsahuje celkem 5 druhů:

Druh Objevitel Rok Nový název
Cyprichromis coloratus Takahashi & Hori  2006  
Cyprichromis leptosoma Boulenger 1898  
Cyprichromis microlepidotus  Poll 1956  
Cyprichromis pavo Büscher  1994  
Cyprichromis zonatus Takahashi, Hori & Nakaya   2002   

Další 6. oficiálně nepřiřazený druh je Cyprichromis leptosoma jumbo, který je velmi podobný druhu leptosoma, avšak je poněkud mohutnější.

Tyto ryby se často označují za tanganické sardinky, protože žijí ve velkých hejnech ve volné vodě jezera čítajících až tisíce jedinců.

Zkušenosti s chovem dalších druhů, které nejsou uvedeny v galerii:Cyprichromis leptosoma "Mpulungu", Cyprichromis leptosoma "Livua", Cyprichromis leptosoma "Speckleback Moba".