Rod Petrochromis
Ryby rodu Petrochromis patří rovněž k velmi oblíbeným tanganickým cichlidám. Říká se o nich, že jsou velmi agresivní v rámci svého druhu, avšak jejich agresivitu lze zvládnout. Ryby je třeba chovat v hejnéch s minimálním počtem 12 - 15 jedinců a důležitý je i poměr pohlaví. Poměr samic a samců by se měl pohybovat od 1:1 po maximálně 3:1, aby se snížila celková agresivita. Velmi důležitá je i čistota vody a přiměřená hustota ryb v nádrži.

V současné době je známo 7 druhů a minimálně 7 nepopsaných druhů rodu Petrochromis.

Druh Objevitel Rok Poznámka
Petrochromis famula Matthes & Trewavas 1960  
Petrochromis fasciolatus Boulenger 1914  
Petrochromis macrognathus Yamaoka 1983  
Petrochromis orthognatus Matthes 1959  
Petrochromis polyodon Boulenger 1898  
Petrochromis ephiphium Brichard 1989  
Petrochromis trewavase Poll 1948  

 

Zkušenosti s chovem dalších druhů, které nejsou uvedeny v galerii:XXX