Ostatní chované ryby z jezera Tanganika
Z opravdu pestrého výběru ryb žijících v jezeře Tanganika jsme se zabývali chovem a odchovem následujících druhů.

Skupina Eretmodini
Do skupiny Eretmodiny se v současné době řadí tři rody.

Rod Objevitel Rok Poznámka
Eretmodus Boulenger 1898  
Spatodus Boulenger 1900  
Tanganicodus Poll 1950  

Tyto ryby se často označují jako tanganičtí klauni, což je způsobeno jejich až komickým způsobem pohybu. Žijí totiž v příbojové zóně jezera a k tomu mají uzpůsobené tělo a redukovaný plynový měchýř. Jedná se o biparentální tlamovce s poměrně vysokou vnitrodruhovou agresivitou.

Rod Ophthalmotilapia
Do rodu Ophthalmotilapia se řadí čtyři druhy.

Druh Objevitel Rok Poznámka
Ophthalmotilapia boops Boulenger 1901  
Ophthalmotilapia heterodonta Poll & Matthes 1962  
Ophthalmotilapia nasuta Poll & Matthes 1962  
Ophthalmotilapia ventralis Boulenger 1898  

Rod Synodontis
Do rodu Synodontis se v současnosti řadí asi 120 druhů. Jedná se tedy o velmi početný rod, přičemž v jezeře Tanganika žije jeden z nejznámějších druhů - Synodontis multipunctata, známý též jako kukaččí sumec. Tento druh jako jedinná ryby na světě klade svoje jikry do snůšky třecích se cichlid, jejichž samice poté donáší v tlamce mladé "kukačky", které parazitují na jikrách hostitele. Tyto ryby se nám podařilo rovněž úspěšně rozmnožit.

Rod Ctenochromis
Do rodu Ophthalmotilapia se řadí 5 žijících druhů a jeden druch, který již vyhynul.

Druh Objevitel Rok Poznámka
Ctenochromis benthicola Matthes 1962  
Ctenochromis horei Günther 1894  
Ctenochromis luluae Fowler 1930  
Ctenochromis oligacanthus Regan 1922  
Ctenochromis pectoralis Pfeffer 1893 vyhynulý druh
Ctenochromis polli Thys van den Audenaerde 1964  

Rod Cyathopharynx
Do rodu Cyathopharynx se řadí 2 druhy , přičemž druh foai zatím není oficiálně zařazen. Je známo několik barevných variant podle lokality výskytu. Nádherně vybarvení samci si staví trychtýřovitá písečná hnízda do kterých lákají samice v době tření.

Druh Objevitel Rok Poznámka
Cyathopharynx furcifer Boulenger 1898 původně Paratilapia furcifer
Cyathopharynx foai Vailliant 1899 původně Ectodus foae

Zkušenosti s dalšími druhy: Eretmodus cyanostictus, Lestradea perspicax, Trematocara variabile, Altolamprologus calvus "Black", Petrochromis eppiphium "Moshi", Lamprologus brichardi, Neolamprologus brevis, Cyatopharinx "Moliro"