Rod Tropheus
Ryby rodu Tropheus patří k velmi oblíbeným tanganickým cichlidám. Říká se o nich, že jsou velmi agresivní v rámci svého druhu, avšak jejich agresivitu lze s trochou zkušeností poměrně snadno zvládnout. Ryby je třeba chovat v hejnéch s minimálním počtem 15 jedinců a důležitý je i poměr pohlaví. Poměr samic a samců by se měl pohybovat od 1:1 po maximálně 3:1, aby se snížila celková agresivita.

V současné době se rozlišuje 7 druhů rodu Tropheus a stále přibívá počet jednotlivých forem.

Druh Objevitel Rok Poznámka
Tropheus mooriii Boulenger 1898  
Tropheus annectens Boulenger 1900  
Tropheus duboisi Marlier 1959 před nim druh popsal Duboisi
Tropheus brichardi Nelissen & Thys 1975  
Tropheus polli Axelrod 1977  
Tropheus sp. Black      
Tropheus sp. Red      

Někdy se uvádí ještě další dva druhy - Tropheus sp. Mpimbwe a Tropheus sp. Ikola. V roce 1977 bylo prezentováno 21 variant druhu Tropheus mooriii (Staeck), o něco později představil Brichardi již 47 variant a v současnosti je známo asi 90 různých variant od všech druhů a počet se stále zvyšuje.

Zkušenosti s chovem dalších druhů, které nejsou uvedeny v galerii:Tropheus duboisi "Maswa", Tropheus sp. black "Bemba", Tropheus sp. black "Ikola", Tropheus moori "Chungwa", Tropheus brichardi "Namansi".