Chov a odchov cichlid z afrických jezer

Tanganika, Malawi a Viktorino jezero

 

Jsme Ondřej a Pavel Slaninovi a bydlíme ve vesnici nedaleko Brna. Chovem a odchovem afrických cichlid se zabýváme více než 20 let. Ryby chováme v nádržích o celkovém objemu asi 4000 litrů a specializujeme se především na odchovy vzácnějších druhů především z jezera Tanganika.

Chované ryby jsou prakticky všechny importované odchyty přímo z jezer nebo v zajetí vyšlechtěné formy. Při odchovu dodržjeme obecá i specifická genetická pravidla, abychom získali co nejlepší kvalitu odchovů.

Chovné nádrže máme zařízené pískem, kameny a vnějším nebo, u menších nádrží, vnitřním filtrem. Filtrace je většinou třístupňová - mechanická, biologická a chemická. Pro zpestření některé nádrže osazujeme rostlinami rodu Anubias.

Velký důraz klademe na kvalitu a čistotu vody, která je často klíčem k úspěšnému chovu a odchovu náročnějších druhů. Používanou vodu předem upravujeme v zásobnících (teplota, pH) a pravidelně kontrolujeme obsah dusíkatých látek, především dusičnanů. Ve všech chovných i odchovných nádržích udržujeme obsah dusičnanů pod 50 mg/l. Tohoto dosahujeme pravidelnou vyměnou většího množství vody v kombinaci s používáním selektivních iontoměničů na odstraňování dusičnanů.